RODO

Informacja przeznaczona dla osoby, której dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych (ADO) zgromadzonych w związku ze złożeniem wniosku jest Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Leżajsku, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk, NIP 816-10-00-067, REGON 690262671.

ADO przetwarza dane osobowe w zakresie wynikającym z wniosku o pożyczkę i załączników do niego, w celu realizacji procesu weryfikacji otrzymania i wykorzystania pożyczki, w szczególności przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki, a także celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli w związku z faktem, iż powyższe jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem, a także z uwagi na to, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak udzielenie pożyczki, czy ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń. Dane będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresie 10 lat w celach archiwalnych i statystycznych, jak również na podstawie i w okresach dopuszczalnych przepisami prawa w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również przedmiotem sprzedaży, będą natomiast udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli, ewaluacji i monitoringu działalności LSR oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter