Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

FUNDUSZ POŻYCZKOWY PRZY LEŻAJSKIM STOWARZYSZENIU ROZWOJU


 


Protokół postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty (19.03.2013r.)

 


Aktualizacja 2013-03-15

Zmianie ulega specyfikacja techniczna drukarki, w zakresie wagi urządzenia:

    Aktualna specyfikacja    Poprzednia specyfikacja
    Waga nie więcej niż 2,5kg    
   Waga nie więcej niż 2,2kg     

Zapraszamy do składania ofert na „Sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji projektu Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju”. Specyfikacja techniczna towarów będących przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Projekt „Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.Zamówienie zostanie udzielone w trybie ustalonym przez Zamawiającego zgodnym z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku, do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do w/w ustawy, w niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania, z wyjątkiem powinności złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Termin złożenia oferty: 19.03.2013r. do godz. 12.00
Termin realizacji zamówienia: w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Forma składania ofert: pisemna - poczta tradycyjna, kurier, osobiście
Formy komunikacji: forma pisemna lub elektroniczna/fax
Forma i termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od daty realizacji zamówieniaPodane w ofercie ceny brutto obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty.

Kontakt:
Elżbieta Strug
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
tel./fax: 17 242 79 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3 Wzór umowy  

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna (nieaktualna)

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter