Projekt pt. "Więcej Biznesu na Podkarpaciu"

  • Drukuj


 

 

Aktualności - I edycja projektu             Aktualności - II edycja projektu

 

 

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”