Aktualności

Dotacje na działalność gospodarczą na terenach wiejskich

  • Drukuj

 Uprzejmie zawiadamiamy, że od 15 do 26 kwietnia 2013r. ARIMR przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Pomoc jest skierowana do osób, które zamierzają na obszarach wiejskich lub w małych mieście otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.
Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR pomoc w wysokości do 300 tys. złotych. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych uzyskać można w Punkcie konsultacyjnym PK KSU prowadzonym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz korzystając z formularza on-line.