Aktualności

Projekt "Przedsiębiorczość stawia na młodych – II edycja"

  • Drukuj

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek pragnie poinformować, iż z dniem 08.04.2022 r. rozpocznie się nabór do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”
Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Więcej informacji w zakładce DOTACJE