Aktualności

Projekt "Przedsiębiorczość stawia na młodych!"

  • Drukuj

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek pragnie poinformować, iż z dniem 01.09.2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”

Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy ­ projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 30.04.2022 r.
numer projektu: POWR.01.02.01-18-0002/20

 
Więcej informacji w zakładce DOTACJE