Aktualności

Listan rankingowa biznesplanów w ramach projektu pn "Własny biznes szansą na rozwój regionu!"

  • Drukuj

W dniu 21.04.2021 zakończono ocenę formalną biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu pn "Własny biznes szansą na rozwój regionu!"

W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożonych zostało 20 wniosków.

Wszystkie złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego otrzymały ocenę pozytywną.

Lista rankingowa